החזר מס בביטוח אובדן כושר עבודה

כידוע, כל אחד רשאי לבטח את עצמו בביטוח אובדן כושר עבודה.

מטרת הביטוח היא לשמור על רמת החיים וההכנסות של העובד למקרה בו עקב פגיעה/מחלה תפגע יכולתם לעבוד ובעקבות כך תפגע מייד השתכרותם .

שכירים רבים אשר מקום עבודתם לא מבטח אותם בביטוח זה, או כאשר המעסיק מבטח אותם אבל רק באופן חלקי, רשאים לבטח את עצמם באופן פרטי.

רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי מוכרת כהוצאה של העובד עד לגובה של 2.5%

רכשת בשש השנים האחרונות ביטוח אובדן כושר עבודה? מומלץ לך לבדוק זכאותך להחזר מס.