החזר מס לאבות צעירים

בעקבות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי (שנודעה בשם ועדת טרכטנברג,על שם העומד בראשה) הוחלט כי…

זיכוי בעד בן-זוג

בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד…