טופס 101

מה זה טופס 101?

טופס101 הינו למעשה כרטיס עובד.

בטופס 101 נדרש לציין מצב משפחתי, להצהיר על מקורות ההכנסה של העובד, לדרוש פטור וזיכוי ממס (בכפוף להמצאת אישורים), וכן לבקש תיאום מס כפי שאושר על ידי פקיד השומה.

האם חובה למלא אותו? ומתי?

כל עובד חייב למלא טופס 101 מיד עם תחילת עבודתו, וכן בכל תחילת שנת מס חדשה.

חשיבות טופס 101

יש חשיבות רבה למילוי הטופס בקפדנות יתרה, באמצעות הטופס יודע המעביד לאילו פטורים ונקודות זיכוי זכאי העובד. על מנת לקבל נקודת זיכוי יש לדרוש זאת (לסמן בטופס) ולהציג אסמכתאות בהתאם לדוגמא:

  • נקודות זיכוי לחייל משוחרר- נדרש להציג תעודת שחרור.
  • פרטים על ילדים- ספח ת.ז.
  • מגורים בישוב מזכה – אישור תושבות ועוד.

כאמור בהתאם למילוי הטופס מעדכן המעביד את נקודות הזיכוי והפטורים להם זכאי העובד.

אי מילוי הטופס כנדרש עלול לגרום לעובד לא לקבל את מירב נקודות הזיכוי והפטורים להם הוא זכאי ובכך לשלם מס ביתר.

היבט חשוב אחר הבא לידי ביטוי בטופס הינו הצהרה על מקורות ההכנסה.

הצהרה בטופס על כך שיש לך יותר מהכנסת משכורת אחת, מחייבת את המעביד לנכות את המס המקסימלי (48%) אלא אם הוצג תיאום מס כפי שהתקבל ממס הכנסה.

כיום ניתן לבצע תיאום מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים

הקליקו להורדת טופס 101

אל תשכחו לשתף את כולם