מדרגות מס

מכיוון שמדרגות המס ב 2013 הן זהות לשנת 2014 – המידע להלן תקף גם לשנת 2014. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית (לדוגמא: הכנסה מעסק, משכורת וכו’).

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 5,280

10%

עד 63,360

10%

מ-5,281 עד 9,010

14%

מ-63,361 עד 108,120

14%

מ-9,011 עד 14,000

21%

מ-108,121 עד 168,000

21%

מ- 14,001 עד 20,000

31%

מ-168,001 עד 240,000

31%

מ-20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (הכנסות פסיביות לדוגמא: שכירות):

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 20,000

31%

עד 240,000

31%

מ-20,0001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 
אל תשכחו לשתף את כולם