רבים מאיתנו בוחרים להחזיק את החסכונות שלנו באפיקי השקעה שונים: בין היתר אחד האפיקים המרכזיים היא פעילות בשוק ההון. להלן כמה דוגמאות לפעילות בשוק ההון: קניית מניה (נייר ערך), קניית אג”ח, קניית סל כלשהו וכן פקדונות מסוגים שונים. כאשר מטרתנו הכלכלית הינה שמירה על ערך הכסף וכמובן ציפייה לתשואה כלשהי שתניב לנו ההשקעה, אם זה יתבטא בעליית ערך המניה ומכירתה לאחר מכן, דיבדנד שנקבל במהלך החזקת המנייה וכן ריבית מאג”ח, מפיקדונות וכו’.

אז מה לזה בעצם ולהחזר מס?

הבנקים (או המוסדות הפיננסיים בו מנוהל כספנו) חייבים על פי חוק לנכות לנו מס במקור על כל הרווחים שצברנו, כלומר את מלוא המס אנו משלמים בעת היווצרות הרווח. אבל מה קורה שלאחר שהרווחנו ונוכה לנו מס (כלומר כבר שילמנו את המס בגין הרווח), נוצר לנו הפסד, הרי ידוע לנו שחישוב המס הינו שנתי, ולכן היינו מצפים שהרווח יתקזז מול ההפסד. עד שנת 2012 לא היה קיים לבנקים את מנגנון הקיזוז, כלומר הבנקים גבו מאיתנו מס בגין פעילות שהניבה רווח, אך באם מאוחר יותר במהלך השנה נוצר לנו הפסד, ההפסד לא קוזז ולא בא לידי ביטוי כלל. ומכיוון שאוכלוסיית השכירים אינה מחוייבת בהגשת דוח, כל ההפסדים שהיו לנו לאחר שצברנו רווחים לא קיבלו ביטוי כלל. ההפסד במקרה כזה הוא כפול ומכופל: פעם אחת לא קוזזו רווחים מול הפסדים בשנת המס, והפגיעה הנוספת היא שבמידה וגובה ההפסד עלה הרווח, ניתן היה להכיר בהפסד “ולהעביר” אותו לשנת המס הבאה, כך שאם יווצרו לנו רווחים נוכל לקזזם מול ההפסדים המועברים.

החל משנת 2012 הבנקים החלו סוף סוף לקזז בגין הכנסות להפסדים במהלך שנת המס, אך עם זאת עדיין הבנקים לא מבצעים את הקיזוז הנדרש באופן מלא מכמה סיבות, עובדה זו מובילה לגביית מס עודף אותו אתם משלמים!!

להלן מספר סיבות נפוצות לכך:

  1. הבנקים אינם רשאים “להעביר” הפסדים בין שנת מס אחת לשניה, הפסד ההון שנותר שטרם קוזז, יאופס בתום השנה ולא יועבר לשנת המס הבאה.
  2. הבנקים אינם רשאים לקזז בין בנקים השונים, כלומר במידה ואנו מנהלים את הפעילות ביותר מבנק אחד, אין לצפות מהבנקים שיבצעו עבורכם את הקיזוז.
  3. כמו כן נתקלנו במקרים רבים בהם כל הפעילות בשוק ההון מתנהלת באותו הבנק אך בחשבונות שונים אשר גם שם לא בוצע קיזוז כנדרש.
  4. עמלות- חלק מהבנקים אינם מכירים בדמי משמרת ני”ע כהפסד בר קיזוז.
  5. קיזוז ההפסדים בבנק נעשה ע”פ סדר כרונולוגי, ע”פ פקודת מס הכנסה ניתן לבצע קיזוז אופטימלי יותר ולחסוך במס.
  6. ישנן אוכלוסיות מסויימות שזכאיות להטבות מיסוי שונות כגון: ריבית מפיקדונות לפנסיונרים, הטבות לתושבי חוץ ולעולה חדש/תושב חוזר ותיק.
יש לוודא שהסטטוס מעודכן כנדרש במערכות הבנקים. ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון מול רווחי הון אחרים במישור האישי כדוגמת שבח מקרקעין. מומלץ לפנות לרואה חשבון ולבדוק את זכאותכם להחזר מס