לצורך קבלת משכנתא לרכישת הדירה מחייבים הבנקים את הלווים ברכישת ביטוח מבנה וביטוח חיים. מטרת הבנק היא לבטח את עצמו למקרה בו חלילה ימות הלווה. אז מה הקשר בין זה לבין החזרי מס? סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מקנה זיכוי של 25% מהפרמיה לביטוח החיים. סכום הזיכוי כפוף לכללי מס הכנסה והוא מוגבל בתקרה הנקובה בחוק. התקרה ב-2014 הינה 2,028 ₪

במידה ורכשת דירה אשר מומנה באמצעות משכנתא בשש השנים האחרונות סבירות גבוהה ביותר שתהיה זכאי להחזר, בדוק זכאותך עוד היום

לחץ כאן עבור ייעוץ משכנתאות לרכישת דירה.