תרמת כסף במהלך השנה? בדוק זכאותך להחזר מס

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה  קובע כללים בהם תרומה למוסד ציבורי מוכר מזכה את התורם בזיכוי ממס הכנסה באותה שנת מס בה ניתנה התרומה.

ב-2013 גובה הזיכוי מהתרומה הינו 35% כמה סייגים באשר להכרה בתרומה המזכה:

  1. סך מינימלי של כל התרומות למוסד ציבורי מוכר עלו על 190 ₪ (בשנת 2014)

    לדוגמא אם סה”כ תרמת 3 פעמים במהלך השנה וסך כל תרומה הינו כ-50 ₪, כלומר סה”כ 150 ₪, לא תהיה זכאי כלל לזיכוי היות וסך תרומתך קטנה מתקרת הסף המינימלי הקבוע בחוק.

  2. תרומה למוסד ציבורי מוכר-  על מנת שתרומתך תוכר כתרומה למוסד ציבורי מוכר יש לוודא שהמוסד קיבל אישור לפי ס’ 46 לפקודת מס הכנסה.

    כיצד נדע האם מדובר במוסד ציבורי מוכר? היכנס לקישור המצורף הקלד את מספר הזיהוי של המוסד/עמותה ושם המוסד וראה האם למוסד אישור כמוגדר ס’ 46 לפקודת מס הכנסה. הקליקו לבדיקה

  3. מס הכנסה דורש להציג את הקבלה המקורית כאשר היא ערוכה על שם האדם המבקש את הזיכוי, כך שיש לשים לב כאשר אנו תורמים כי אכן קיבלנו קבלה בגין התרומה וכי מדובר במוסד ציבורי מוכר.
תרמת כסף במהלך 6 השנים האחרונות?  בדוק זכאותך להחזר מס