לפי סעיף 9 (5) בפקודת מס הכנסה, זכאי עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% לפחות מחמת ליקוי באיברים שונים והאחוז שנקבע הינו כתוצאה משקלול ליקויים באיברים שונים שאילולא תחשיב זה היה נקבע לו נכות של 100% תהיה פטורה ממס הכנסתו ממשכורת בהתאם לסכומים שנקבעו בחוק.

חשוב לציין שעל מנת לקבל פטור בהתאם לסעיף חייבת להיקבע נכות של 184 יום לפחות. גובה הכנסה פטורה ממשכורת בשנת 2014:

חשוב לציין כי באם עברת אירוע רפואי כלשהו ובעקבותיו נקבעו לך אחוזי נכות הנמוכים מאחוזי הנכות המפורטים לעיל אתה רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי. החזר מס לנכה או עיוור, בשונה מהחזרי מס בגין סיבות אחרות, מזכה את הנכה לקבל פטור ממס גם שנים קדימה.

עברת אירוע רפואי בעקבותיו נקבעו לך אחוזי נכות?  אתה מוזמן לפנות אלינו על מנת לבדוק זכאותך להחזר מס ואף לפטור ממס בשנים הבאות.