סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים. ננסה לפשט את האמור ולהסביר ראשית באיזו אוכלוסיה מדובר.

על פי פרשנות מס הכנסה למונחי הלקויות המופיעים בסעיף, אוכלוסיית הזכאים מחולקת לשלוש קבוצות כדלהלן:

  1. קבוצה 1- נטולי יכולת הסובלים משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי;
  2. קבוצה 2- נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה;
  3. קבוצה 3- נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה.

קבוצה 1- נטולי יכולת הסובלים משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי

  1. א.משותק”: ילד שאובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות

הילד) כמשותק באחת מגפיו או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או

שנכרתה אחת מגפיו, ייחשב ל”נטול יכולת”.

  1. ב.”עיוור”: ילד שאובחן כעיוור על ידי רופא עיניים ייחשב ל”נטול יכולת”.
  1. ג. “מפגר”: ילד שאובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי רופא מומחה (נוירולוג או רופא

מומחה להתפתחות הילד) ייחשב ל”נטול יכולת”.

תקופת הזכאות הינה עד לגיל 18 כאשר מס הכנסה בפרשנות המרחיבה מאפשר בתנאים מסויימים לקבל את נקודות הזיכוי להורה עבור ילדו גם לאחר שמלאו לו 18 שנים כלומר כאשר נחשב כבר כבגיר.

 התנאים המצטברים:

  1. כאשר מוכח כי הילד “נטול היכולת” לא יצא מחזקת הוריו קרי, והוא “סמוך לשולחן הוריו” (גם באם התחתן או כאשר מוחזק במסגרת אחרת)
  1. הכנסות נטול היכולת אינן עולות על 163,000 ש”ח לשנה ו/או הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 262,000 ש”ח לשנה (נכון לשנת 2012).

 קבוצה 2- נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה – ריכוז והיפראקטיביות – ADHD ו/או ADD

ילד שהופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה (לפי חוק חינוך מיוחד תשמ”ח -1988) ייחשב כמי שיש לו לקות למידה חמורה במיוחד העומדת במצב הנדרש בסעיף ולכן ככזה ייחשב ל”נטול יכולת”. זכאות לאורך תקופת הלימודים עד סיום התיכון.

קבוצה 3- נטולי יכולת הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה, הפרעת קשב

ילד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי ל”גמלת ילד נכה” ומתקבלת בגינו גמלה.

זכאות כל עוד האישור של ביטוח לאומי בתוקף:  כאשר ההורים אינם בחיים או כאשר ההורים אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.ואח או אחות הוכרו כ”אפוטרופוס” של ילד לכל דבר ועניין: “לגוף ולרכוש” על ידי בית המשפט. יהיו זכאים להנות הם מנקודות הזיכוי ובלבד שהתקיימו יתר התנאים.

חשוב לציין שלא כל הזכאויות מתחדשות באופן אוטומטי ויש לוודא את חידוש הזכאות בכל שנה מחדש.

במידה והנכם עונים לאחת הקטגוריות שצויינו לעיל הינכם מוזמנים ליצור קשר ולבדוק זכאותכם – בדיקת הזכאות חינם.