שכירים רבים אינם מודעים לאפשרות לקבל החזרי מס בשל הוצאות אשר הם שילמו (לא המעסיק) .

הנחת היסוד השגויה בבסיסה נובעת מכך שרבים חושבים שרק לעצמאים מותר לנכות את ההוצאות שהיו להם בעסק מהכנסותיהם.

באילו הוצאות מדובר:

  1. 1.דמי חבר ואגרות לאיגודים המקצועיים: לדוגמא דמי חבר שמשלם עורך דין ללשכת עורכי הדין או דמי חבר של שמאי שמשלם ללשכת השמאים.
  2. 2.השתלמויות קורסים וימי עיון: כל השתלמות שמוגדרת על ידי מס הכנסה כשמירה על הקיים כלומר אם אני מורה ויצאתי להשתלמות בנושאי הוראה ייתכן מאוד וההוצאה תהיה מוכרת לצורכי מס. באם אותו מורה מחליט להירשם לקורס תיווך ברור לכל שלא מדובר על שמירה על הקיים ועל כן לא תותר ההוצאה.
  3. 3.ספרות מקצועית- מנוי לעיתונות מקצועית או אתרי אינטרנט מקצועיים, לדוגמא עובד אשר עיסוקו בשוק ההון אשר רכש מנוי לעיתון כלכלי, זכאי העובד לנכות הוצאה זו.
  4. 4.תשלום שכר טרחה לרואה חשבון עבור הכנת הדוח השנתי וכן עמלה שמשולמת לחברות החזרי מס בגין דוחות שהוגשו עבור שנים קודמות.

זיכרו – בכל הוצאה מוכרת, שימרו את החשבונית על מנת שתוכלו להצהיר על ההוצאה ולקבל את ההחזר ללא בעיות.