בעקבות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי (שנודעה בשם ועדת טרכטנברג,על שם העומד בראשה) הוחלט כי החל משנת 2012 יקבל אב לילד פעוט נקודות זיכוי.

ילד פעוט- הינו ילד שטרם מלא לו 4 שנים בשנת המס.

כמה נקודות זיכוי יקבל האב:

  1. א. בשנת הלידה- נקודת זיכוי אחת
  2. ב. בכל אחת משתי שנות המס הבאות – 2 נקודות זיכוי
  3. ג. בשנה שבה מלאו לילד 3 שנים – נקודת זיכוי אחת

יש לוודא כי פרטי הילד מעודכנים אצל המעביד, באם לא דרוש לתקנם, ובעבור שנת 2012 בדוק זכאותך להחזר מס.