הורה יחיד הגדרה- הורה במשפחה חד הורית שיש לו ילדים עד גיל 18 וההורה השני נפטר או שעל פי מרשם האוכלוסין לא קיימים פרטי ההורה השני, במקרה כזה זכאי ההורה היחיד לנקודת זיכוי אחת בגין היותו הורה יחיד.

נקודת זכאות זו עומדת להורה עד לשנה בו מלאו לילד 19 שנים, כמו כן בעקבות שינוי החקיקה ותוספת נקודות הזיכוי לאבות צעירים ועל מנת לא לקפח את ההורים היחידים ינתנו הנקודות זיוכי הבאות:

  1. א.    הורה יחיד ולו ילד בשנת הלידה הראשונה 1.5 נקודות זיכוי
  2. ב.    הורה יחיד ולו ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ובשנה בו מלאו לילד שנתיים – 4 נקודות זיכוי
  3. ג.     הורה יחיד ולו ילד בשנה בו מלאו לו 3 – 3 נקודות זיכוי

יש לציין שנקודות זיכוי אילו כוללת כמובן את נקודות הזיכוי הניתנות בגין ילדים. אין הבדל בנושא זה בין אישה-הורה יחידה או גבר-הורה יחיד.

הורה יחיד? בדוק זכותך להחזר מס, הבדיקה חינם