כחלק ממדיניות הממשלה לעודד עלייה לארץ יוחדו בפקודת המיסים נקודות זיכוי הניתנות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.

לא רק שעולים רבים אינם יודעים את מלוא זכויתהם, גם מעבידים רבים אינם מטפלים כראוי בעדכון הנתונים, כתוצאה מכך עולים חדשים ותושבים חוזרים רבים אינם מקבלים את נקודות הזיכוי המגיעות להם, ומפסידים כסף רב.

 מיהו עולה חדש?

“עולה” – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה או מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל

בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון –

  1. (1)      ¼ נקודת זיכוי לכל חודש משמונה-עשר החדשים הראשונים לעלייתו לישראל;
  2. (2)      1/6 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החדשים שלאחריהם;
  3. (3)      1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החדשים שלאחריהם.

החזר מס לתושב חוזר

בעקבות החלטת ממשלה, פורסם ביום 12/1/2011 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בו נקבע כי בהגדרת “עולה ” שבסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16/5/2010 ועד ליום 30/9/2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן: “תושב חוזר מוטב .”) לעניין זה נקבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת “תושב חוזר” ממשרד הקליטה, לפיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות ( להלן: “תעודת תושב חוזר מוטב , “) ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכך ” כ- עולה” לעניין סעיף .35

לכן גם תושב חוזר אשר הוכר כתושב חוזר מוטב יהיה זכאי לנקודות זכאי בדיוק כמו לעולה.

 

עולה חדש ותושב חוזר צור קשר ובדוק עוד היום את זכאותך להחזר מס