כאשר אתה עובד ביותר ממקום עבודה אחד אתה נדרש לעשות תיאום מס. אחרת ינוכה ממשכורתך 48% מס הכנסה. במהלך תקופת עבודתך המעביד מנכה את אחוז המס שנקבע על פי תיאום המס שנקבע עבורך אז אם כך איך בכלל מגיעים למצב של החזר מס, הרי עשיתי תיאום מס?

מכיוון שחישוב מס ההכנסה הסופי הינו חישוב שנתי, ייתכן מצב בו סיימת לעבוד אצל אחד המעסיקים והמעסיק השני ממשיך לנכות לך מס בהתאם לתיאום המס. מצב נוסף להחזר מס ייתכן עקב שינוי בשכר מעל לתיאום המס שנקבע לך.

חושב שאתה זכאי להחזר, בדוק זכאותך עוד עכשיו. הבדיקה חינם.