ילדים בחזקה

הורה (גבר/אישה) במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי בשל היותו משפחה חד הורית וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי המוענקות לו בגין ילדיו.

מודגש בזאת כי במקרה זה אין ההורה זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט. 

נקודת הזיכוי תוענק גם אם הגירושין טרם קיבלו תוקף ובני הזוג חיים בנפרד. לצורך כך יש למלא הצהרה מיוחדת על ידי שני בני הזוג הפרודים על כך שהם אינם גרים ביחד והם אינם מנהלים משק בית משותף. במקרה בו בני הזוג אינם מעוניינים לחתום ביחד על הצהרה זו אין מניעה שכל בן זוג ימלא את ההצהרה בנפרד.

ילדים שאינן בחזקה

הורה (גבר/אישה) החי בנפרד שילדיו אינם בחזקתו איננו זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין ילדים, אך כן זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט.

הורה במשפחה חד הורית? בדוק זכאותך להחזר מס – בדיקת זכאות חינם