כל מי שזכאי לתואר אקדמאי ממוסד מוכר, זכאי לנקודות זיכוי בשנים שלאחר סיום לימודיו. בוגר תואר ראשון זכאי לנקודת זיכוי אחת כפול מספר שנות לימודי התואר אך לא יותר מ-3 שנים.

בוגר תואר שני זכאי לחצי נקודת זיכוי כפול מספר שנות לימודי התואר אך לא יותר משנתיים.

 טיפ: כאשר אתה זכאי לנקודות זכות בגין זכאות לתואר בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות (כדוגמת: משפטים, ראיית חשבון וכו’), והתחלת את ההתמחות מיד לאחר סיום הלימודים אתה רשאי לבחור את שנת המס בו תחל לנצל את נקודות הזיכוי:

בשנת המס לאחר סיום התואר או בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות.

המשמעות היא דחיית ניצול נקודות הזיכוי לשנים בהם אתה צופה כי הכנסתך תהיה גבוהה.

לדוגמא: אם סיימת לימודי ראיית חשבון ואתה מעריך שהכנסתך תגדל בשנים שלאחר סיום התואר, יהיה כדאי במצב כזה לדחות את ניצול נקודות הזיכוי לאחר תקופת ההתמחות.

זיכוי מס בגין לימודי מקצוע

כל מי שסיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע (תעודה המוכרת על ידי משרד ממשלתי) זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנים שלאחר שנת המס בה סיים את הכשרתו המקצועית.