עבודה לא סדירה במהלך השנה יוצרת לרוב החזרי מס.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שעל המעביד מוטלת החובה לנכות את המס מהעובד דרך תלוש השכר. כאשר המעביד מנכה מהמשכורת את מס ההכנסה הנחת היסוד היא שהשכר אותו העובד הרוויח החודש יהיה גם השכר אותו ירוויח בחודש העוקב וכך הלאה.

לעומת זאת חישוב מס ההכנסה הסופי הינו חישוב שנתי, כך שבמידה וניכו לך מס במהלך חודשי עבודתך ולאחר מספר חודשים הפסקת את עבודתך ולא הייתה לך הכנסה כלל או הכנסה נמוכה מההכנסה אותה הרווחת במקום העבודה הקודם סביר להניח שמגיע לך החזר מס.

להלן דוגמא פשוטה על מנת להמחיש את המצב האבסורדי:

  • נניח אישה אשר עבדה במהלך שנת 2013 חצי שנה (מינואר עד יוני כולל). משכורתה של האישה הייתה 10,000 ₪ ברוטו. נניח נקודות זיכוי בסיסיות בלבד (תושב+אישה) לאחר חצי שנה בה עבדה האישה החליטה לסיים את עבודתה מכל סיבה שהיא ובמחצית השניה של השנה לא עבדה כלל לא הייתה זכאית לאבטלה ולא היה לה הכנסות כלל.
  • במצב כזה מדי חודש ניכה המעביד מס הכנסה ממשכורת העובדת בסך 658 ₪ ובחישוב כולל 3,948 ₪, כמובן שבדוגמא המתוארת לעיל זכאית העובדת להחזר מס בסך של 3,948 ₪.

בנתוני הדוגמא לעיל נניח שהעובדת הרוויחה 15,000 ₪ ברוטו, במצב כזה ההחזר כבר קופץ לכמעט 11,000 ₪

חושב/ת שאת/ה זכאי/ת להחזר? בדקו זכאותכם עוד עכשיו. הבדיקה חינם